Διακομιστές δικτύων

Τα συστήματα / εξυπηρετητές που εγκαθιστά η Georgebak απλά... λειτουργούν όπως πρέπει!
Οι Διακομιστές και oi Η/Υ που μπορεί να προμηθευτεί για σας η Georgebak βασίζονται σε Intel CPU's έτσι ώστε να γνωρίζεται πως θα εργάζεστε με απλά την κορυφαία λύση. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα ή μικρά συστήματα χρειάζεστε. Από έναν απλό Η/Υ μέχρι και έναν Main Server για την διαχείριση δεδομένων σας, η Georgebak προσεγγίζει τον χτίσιμο του διακομιστή σας με τον ίδιο τρόπο και σοβαρότητα.
Για Διακομιστές Δικτύων Georgebak προτείνει τη χρήση GNU/Linux που είναι Ελέυθερο Λογισμικό.

Ειδικότερα για Διακομιστές Δικτύων αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση:

  • e-Mail Servers που εξυπηρετούν από 100 έως πάνω από 9 εκ. μηνύματα μηνιαία.
  • Διακομιστές (Web Servers) για την διαδικτυακή σας παρουσία που πλέον είναι απολύτως απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη.
  • Proxy Servers & Content Managment ώστε να αυξήσετε την ταχύτητα του διαμοιραζόμενου bandwidth που χρησιμοποιείτε αλλά και να αποκλείσετε σελίδες με περιεχόμενο που δεν επιθυμείτε ή και αρχεία που δεν επιτρέπετε.
  • Gateway & DHCP Servers ώστε η διαχείριση του δικτύου σας και τον υποδικτύων απλά να γίνει παιχνίδι.
  • Διακομιστές Αρχείων (File Servers) ώστε να εξασφαλίσετε τα αρχεία σας και να μοιράσετε υλικό στους συνεργάτες σας όπως πρέπει, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια των δεδομένων σας.
  • FTP servers ώστε οι συνεργάτες σας να μπορούν πάντα να μετακινούν δεδομένα με απλότητα.
  • SSH Servers για κρυπτογραφημένες συνδέσεις και ασφάλεια στη Απομακρυσμένη Διαχείριση.
  • Απομακρυσμένη Διαχείριση (Remote Administration) ώστε να βρίσκεστε “εκεί”... χωρίς να αφήσετε το γραφείο ή την εταιρεία σας
  • Προσαρμοσμένα τείχη προστασίας (Custom Firewalls)
bottomsmall