Φιλοξενία δικτυακών τόπων

 • Η Georgebak διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο, και γνωστοποιεί στον πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • O πελάτης συμφωνεί ότι το υλικό που θα ανεβάζει στον Διακομιστή θα είναι έτοιμο προς χρήση και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Georgebak για να λειτουργήσει, ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Georgebak και ότι δεν είναι υπεύθυνη η Georgebak να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις.
 • O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η Georgebak δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον Διακομιστή οποιαδήποτε στιγμή. Η Georgebak θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Διακομιστής να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.
 • O πελάτης συμφωνεί ότι η κύρια χρήση του λογαριασμού του θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση ιστοσελίδων web (εταιρικών ή προσωπικών) και όχι υπηρεσίες όπως η διανομή αρχείων σε τρίτους μέσω http ή ftp, ή η λειτουργία mailing list, εκτός και αν ρητά αναφέρεται στο πακέτο φιλοξενίας.
 • Η Georgebak δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους Διακομιστές της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος η Georgebak οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η Georgebak διατηρεί το δικαίωμα να παύει τον λογαριασμό χρηστών που προκαλούν βλάβη λόγω κακής ή επίβουλης χρήσης κατά του συστήματος.


Περιεχόμενο

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της Georgebak για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων όπως η δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των ληπτών και την αναφορά στην ταυτότητα του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την Georgebak.
Πιο αναλυτικά οι χρήστες των υπηρεσιών της Georgebak απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν τους Διακομιστές της εταιρίας για δημοσίευση περιεχομένου:

 • Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υβριστικό, που προσβάλει την δημόσια αιδώ, που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα (copyright) ή είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κ.λπ.).
 • Πορνογραφικού, ρατσιστικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Internet περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, συμβουλές για spamming κ.λπ.).
 • Παραπομπών σε χώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην Georgebak.
 • Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κ.λπ.).


Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε ο χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η Georgebak που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους.
Η Georgebak δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.

Email

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του Διακομιστή είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet. Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού λογαριασμού τα παρακάτω:

 • Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
 • Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
 • Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε Διακομιστή της Georgebak μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των Διακομιστών του Georgebak.


Η πολιτική του Georgebak σε θέματα spamming έχει μηδενική απόκλιση. Στην πρώτη αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, ο λογαριασμός από τον οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών ο λογαριασμός διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Χρήση πόρων

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του Διακομιστή που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του Διακομιστή για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του Διακομιστή με άλλους χρήστες.

Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του Διακομιστή τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του Διακομιστή. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του Διακομιστή, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Διακομιστή και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η Georgebak διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους Διακομιστές.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Georgebak, ώστε αυτός να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Georgebak διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον πελάτη για το όριο και να προβεί στην διαδικασία προσωρινής διακοπής του λογαριασμού.

Επικοινωνία

Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα, και να ειδοποιεί την Georgebak για κάθε μεταβολή τους, μέσα από τις δυνατότητες που έχει στο σύστημα επικοινωνίας της Georgebak. Οφείλει δε να ορίσει μία email διεύθυνση εκτός των email διευθύνσεων των domains του που φιλοξενούνται στην Georgebak σαν κύρια email διεύθυνση επικοινωνίας, ώστε να μπορεί η Georgebak να επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στον λογαριασμό του.
H επικοινωνία και ενημέρωση της Georgebak προς τον πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους Διακομιστές, λήξη - ανανέωση λογαριασμού κτλ ) διεξάγεται μέσω email. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνετε για θέματα που αφορούν το λογαριασμό του.

Ενεργοποίηση - Ανανέωση

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας.
Η ανανέωση του λογαριασμού φιλοξενίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.

Η Georgebak οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email 10 ημερολογιακές ημέρες πριν, και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για 7 ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, ο λογαριασμός διαγράφεται οριστικά.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. Το Georgebak δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή προς την Georgebak γίνετε μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μία και μοναδική χρέωση.

Διακοπή υπηρεσιών

Η Georgebak δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη των υπηρεσιών σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακοπούν από την Georgebak σε περίπτωση παραβάσεως των όρων χρήσης από τον πελάτη. Η Georgebak διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες της κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός λογαριασμού.

Δήλωση εχεμύθειας

Η Georgebak δεσμεύεται ότι δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει το email ή άλλα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο. Η Georgebak θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η Georgebak θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.


Εγγύηση - επιστροφή χρημάτων

Η τοποθέτηση σελίδων και πληροφοριών και γενικότερα η χρήση του δικτύου της Georgebak συνεπάγεται αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Ο πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορές προκύψουν εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών των διαφορών θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Η Georgebak διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.


Ονόματα χώρου .gr

Mε την παραγγελία καταχώρησης ενός ονόματος χώρου .gr αποδέχεσθε όλους τους κανόνες, όπως αναφέρονται στην επίσημη σελίδα της EETT.

Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005
Νέος Κανονισμός

bottomsmall